Profillər

7 Results

KÜNCLÜK PROFİLİ

 Künclük profili (Köşə profili) Bu profil, alçıpan tətbiq edilən sistemlərdə, alçıpan lövhələrinin istifadə edilməsi ilə yaradılan çöl künclərin (köşələrin), zərbələrə qarşı daha dayanıqlı və səliqəli alınması üçün tətbiq edilir. Künc […]

KLİPS

Klips Bu məhsula həm klips, həmdə asma tavan klips deyilir. Klıps, ssma tavan sistemlərində əsas və yardımcı profillər olur. Klipsin funksiyası, yardımcı profillərin, yuxarıdan keçən əsas profilə sabit edilməsidir (bərkidilməsi). […]

ƏQRƏB

Əqrəb Əqrəb – alçıpan profil sistemlərində istifadə edilən aksesuar elementlərindən biridir. Tavanın yaradılması zamanı daşıyıcı tavan profillərin tavana asılması (bərkidilməsi) və yan divarların yaradılması zamanı isə yan divar profilərinin divara […]

DİVAR U PROFİLİ

Divar U profili Divar U profili, alçıpan tətbiq olunan sistemlərdə,  arakəsmə divarlarının yaradılması üçün istifadə edilir. U profili sistemdə perimətr boyu döşənərək, sistemin karkası rolunu oynayır.  Divar C profili tətbiq […]

DİVAR C PROFİLİ

Divar C profili Divar C profili, alçıpan tətbiq olunanmaqla yaradılan arakəsmə divarlarında, daşıyıcı konstruksiyanın formalaşması üçün, ana skelet rolunu oynayır. Divar C profili tətbiq edilən sistemlərdə Divar U profilinində istifadəsi […]

TAVAN U PROFİLİ

Tavan U profili Tavan U profili, alçıpan tətbiq olunan sistemlərdə, tavanın və yan divarların daşıyıcı konstruksiyasının formalaşması üçün, perimetr boyu U profilinin çəkilməsi ilə yaradılır.  Və beləliklə perimetr boyu çəkilmiş […]

TAVAN C PROFİLİ

Tavan C profili Tavan C profili, alçıpan tətbiq edilən tavan və yan divarlarda, profillərdən ibarət metal konstruksiyanın əsas elementi sayılır və yük götürən ana skeleti formalaşdırır. Bu tip sistemlərdə tavan […]