KLİPS

Klips Bu məhsula həm klips, həmdə asma tavan klips deyilir. Klıps, ssma tavan sistemlərində əsas və yardımcı profillər olur. Klipsin funksiyası, yardımcı profillərin, yuxarıdan keçən əsas profilə sabit edilməsidir (bərkidilməsi). […]